Teoria degli errori 2

δ = Σ fi |xi - media| / n = errore semplice medio
σ = [ Σ (xi - M)^2 / n ]^1/2 = deviazione standard
1,96 σm = 1,96 σ / n^1/2 = intervallo fiduciale
R = (n Σxiyi - ΣxiΣyi) / [(n Σxi^2- (Σxi)^2)(n Σyi^2-(Σyi)^2)]^1/2 = coefficiente di Pearson
m = (nΣxiyi - Σxi Σyi) / [n Σxi^2 - (Σxi)^2] ---> retta dei minimi quadrati
q = (Σyi Σxi^2 - Σxi Σxiyi) / [n Σxi^2 - (Σxi)^2]
y = N exp(-h x^2) ---> gaussiana
σ = 1/(2h)^1/2